betonovy plot

www.podhrabovadoska.sk

Montáž betónového oplotenia bez základu

 • Ide o montáž stĺpov do jednotlivo samostatne stojacich pätiek o rozmeroch 50x50X 80cm (podľa STN je dostačujúce aj 40x40x80cm), kde osová vzdialenosť je 2,63m
 • Cena za bežný meter montáže 24€/bm
 • Spotreba betónu na oplotenie bez základu: 1m3 /20bm oplotenia.
Montáž betónového oplotenia bez základu

Montáž betónového oplotenia so základom

 • Ide taktiež o montáž stĺpov do jednotlivo samostatne stojacich pätiek prepojených betónovým základom s previazaným armovaním.
 • Cena za bežný meter montáže 34€/bm.
 • Individuálne sa zohľadňuje cena pokiaľ je komplikovaný terén , zlá prístupnosť s nákladiakom na pozemok, nezdemontovany a nevyčistený pozemok, resp. dráha plotu.
 • Uvedené ceny sú ceny za jeden bežný meter montáže.
 • Zákazník musí rátať aj s cenou betónu a cenou za dopravu.
 • Cena betónu závisí od cenníka danej betonárky v danej lokalite kde sa montáž realizuje.(1m3-cca 50€). Spotreba betónu na oplotenie bez základu: 1m3 /20bm oplotenia.
 • Spotreba betónu na oplotenie so základom 2,3m3/ 20bm oplotenia
Montáž betónového oplotenia so základom

Montáž betónových plotov

Tvrdenie, že montáž betónových plotov je lacná, ľahká, jednoduchá a rýchla záležitosť sa nezakladá na pravde, účelom tohto tvrdenia je získať si zákazníka, nie urobiť montáž kvalitnou! Práve naopak, pokiaľ chceme urobiť montáž kvalitnou, na celý život nie je to vôbec ľahké, jednoduché ani rýchle....!!!

Nakoľko si za svojou pracou stojíme a ručíme že je odvedená presne pre daný terén, montujeme betónové ploty od firmy LUKABETON. Ploty spĺňajú všetky požiadavky, ktoré musia betónové ploty spĺňať z hľadiska kvality.

Nedajte sa zlákať lacnými poľskými, českými plotmi, ktoré Vám vydržia 3 až 5 rokov, montážou takýchto plotov porušuje zákon majiteľ stavby. Keďže tieto ploty nespĺňajú požiadavky normy STN EN 12839.

Kvalitná montáž betónového plota


Montáž betónových plotov môže byť rôzna, záleží od terénu, spôsobu prevedenia i vašich požiadaviek a možností. Cenu je vhodné dohodnúť na mieste montáže.

Kalkulácia nákladov na montáž betónových plotov

 • KVALITNÁ MONTÁŽ

  Pre kvalitné ploty typu LUKABETON. Dlhodobá životnosť plotov je výrobcom zaručená pri správne prevedenej a uskutočnenej, kvalitnej montáži. Pri montáži treba brať do úvahy aj terén v ktorom sa stavia, môže byť pieskový, podmáčaný, podľa toho rozhodnúť správnu montáž

 • Betónové ploty Lukabeton

  Montujeme betónové ploty výhradne len od firmy LUKABETON s možnosťou montáže po celom Slovensku. Cena dopravy závisí od kilometrov a počtu jázd (otočení) na stavenisko. • LEGISLATÍVA

  Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa § 57 ods. 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti uskutočneniu nemá námietky (§ 57 ods. 2 SZ). Ohlasovacia povinnosť drobnej stavby - tlačivo tu!